2e Bestuursrapportage 2020
portal

Algemeen

De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2020 en gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven.  

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41