2e Bestuursrapportage 2020
portal

2. Programma's

In dit hoofdstuk 2 worden per programma op taakveldniveau de afwijkingen van groter dan € 40.000 op de huidige begroting toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht.

De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is, wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 12:41:37 met de export van 11/16/2020 12:31:41